Структура та органи управління закладу освіти

Система управління Запорізької гімназії №31 відповідає ст. 24 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 та Статуту закладу (затверджено наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 28.11.2016 № 752 р).

Тип закладу: ліцей з початковою школою та гімназією.

Управління Запорізької гімназії №31 в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу, здійснюють:
1) Засновником Запорізької гімназії №31 є територіальна громада в особі Запорізької міської ради. Заклад підпорядкований департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремленому структурному підрозділу Правобережному відділу освіти Запорізької міської ради.Орган управління навчального закладу здійснює фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування здобувачів освіти.

Керівник закладу освіти: директор Хрушкая Вікторія Валеріївна.

Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу. Повноваження та відповідальність керівника закладу освіти визначається законом та установчими документами закладу освіти;
3) Постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління закладу освіти: педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом і Статутом закладу освіти. Керівник закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом;
4) Орган громадського самоврядування гімназії є загальні збори (конференція колективу)..
5) Органи самоврядування здобувачів освіти: учнівське самоврядування;
6) Інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) колективу гімназії можуть створюватися і діяти рада гімназії, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об`єднання, комісії, асоціації, положенняпро які розробляє і погоджує МОН.
Кiлькiсть переглядiв: 80